VESTI

Predavanje Introduction to Blazor

U četvrtak, 6. juna 2019. održano je predavanje pod naslovom "Introduction to Blazor"

Predavanje  Introduction to Blazor

U okviru KSO - Knowledge Sharing Organizacije održano je prvo u nizu Lunch & Learn kratkih i praktičnih predavanja za zaposlene kompanije ComData  u kojima se prenose kratka i praktična iskustva sa aktuelnim i dolazećim tehnologijama ili teorijskim konceptima.

Pretraga