O NAMA

PRAKSA u ComDati

PRAKSA u ComDati

Za studente završnih godina fakulteta kompanija ComData obezbeđuje dva vida praktičnog rada:

  • Redovna praksa
  • Produžena praksa

Redovna praksa

podrazumeva praktičan rad studenata završnih godina studija sa mentorom iz kompanije, jednom nedeljno u trajanju od 1 do 3 sata. Predavanja i praktični rad su fokusirani na primere dobre prakse iz objektno orijentisanog programiranja i samostalne zadatke uz nadzor mentora.

Produžena praksa

podrazumeva praktični rad u kompaniji u trajanju od 2 do 6 meseci, uz mentorski rad, usvajanje metodologije rada i samostalni rad na projektima

Studenti mogu aplicirati za praksu putem email  adrese hr@comdata.rs ili putem administracije svog fakulteta.

Tamara, student na praksi

Tamara,
student na praksi

Student IV godine studija Ekonomskog fakulteta u Subotici, odeljenje u Novom Sadu, smer Poslovni informacioni sistemi.

Bila sam đak generacije u osnovnoj školi, posle toga sam upisala gimnaziju "J.J. Zmaj" (da se zna da sam štreberka). Nisam bila sigurna šta me zanima, i u jednom trenutku sam shvatila da je ovo zanimanje savremeno i da pruža puno potencijala za razvoj.

Upisala sam Poslovne informacione sisteme na Ekonomskom fakultetu u Subotici i nisam se pokajala. Dobro društvo, predusretljivi profesori i obuka za zanimanje koje se traži, doveli su me tu gde sam sada.

Želela sam da ono o čemu sam učila vidim na konkretnom primeru u nekoj ozbiljnoj kompaniji. Ovde sam uspela da vidim kakav je sistem rada, atmosfera i problemi sa kojima se moje kolege sreću. Svakome bih preporučila da testira svoje znanje u ovakvoj kompaniji.

Naučila sam kako to zapravo izgleda. Ja zapravo uopšte nisam znala kako izgleda rad u nekoj IT kompaniji. Mnogo je zanimljivije nego što sam zamišljala. (Metodologija, procedure, Agile, SCRUM, dnevni i nedeljni sastanci, itd.)

Ukratko, programiranje nije samo sedenje za računarom, već i organizacija posla, saradnja sa članovima tima, poštovanje kolega i rokova.

Pretraga